• دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳
    کم کار خواندن رئیس سازمانی که سازمانش دو سال پیاپی رتبه بالایی در ارزشیابی سازمان‌های استانی کسب کرده است و جنجال آفرینی پیرامون خودروی در اختیار، نمونه‌ای از این به راه خطا رفتن حمله آورندگان است