جامك

 • محرم : مظهر عزت و عظمت و اوج انسانیت امام حسین .ع.

  با طلوع ماه محرم و شکوه راه حسین ابن علی .ع. از افق ارادت ، شامه عزا احیا میگردد ، طریق اندوه مفتوح ، هاله حسرت فراگیر ، طو ق تنهایی نمایان و دایره دلتنگی نیز محدود و محصور می‌شود.

 • رأی می‌دهم؛ مشارکت حداکثری با انتخاب اصلح

  همزمان با آغاز رسمی تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تلاش نامزدها با تشکیل ستادهای استان، بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در برنامه‌های تلویزیونی، فضای مجازی و به کارگیری شیوه‌های مختلف برای جلب حداکثری آرای مردمی روز به روز در حال افزایش است.

 • تحادی قشنگ‌ برای انتخابی پر رنگ

  عرصه بزرگ و میدانِ سترگ انتخابات زیبا ترین آوردگاهِ اجتماعی و خواستگاه سیاسی است که اثر با هم بودن و رجز رهایی سرودن را به دقت و درستی نمایان کرده و گنج اتحاد و رنج افتراق را به نمایش می‌گذارد.

 • خرمشهر؛ معیار مهر و عیار آزادگی

  خرمشهر خاستگاه مجاهدت و آرمان عزیزان ایثارگری است که بر بال ملائک و عرشه عاشقی کرانه نشین کوه قاف شدند و با چاشنی چالاکی و نسیم نکهت، درفش دیانت و پرچم پایداری ایران را بر بام بلند مسجد جامع خونین شهر به اهتزاز درآوردند.

 • اقدام تادیبی ایران و پیامد های پایدار آن در منطقه :

  بلاخره بعد از شرارت‌ های شیطنت آمیز غده غار تگرو محنتِ منحو س اسرائیل و تعدد تجاوزات پیدا و پنهان این رژیم رسوا و نطفه نامشروع به حریم و حواشی ایران عزیز و تحمل شهاد تهای شیرین و خسارت‌های سنگین به ملت مقاوم ما و خو یشتن داری مسئولین "و عده صادق" محقق شد و تنبه تجا وزگر فرارسید.

 • حب علی(ع) تماشا دارد

  "به احترام مولا"، عنوان پویشی است که در فضای مجازی منتشر و از مردم دعوت شده تا در بیست و یکمین روز از ماه ضیافت الهی که با روز طبیعت تقارن یافته در آیین بزرگداشت این روز که به نام مبارک مولای متقیان مزین شده حضور یابند.