کدخبر : 8531
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲
فاقددیدگاه

جوانه هایِ اُمید

تحول بنیادین یعنی همین،تحول بنیادین یعنی کاشتن حس مسئولیت در ژرفای جان نوباوگان وطن!

✍️ عبدالصاحب ناصری- ایلام
… فقدان واحد آموزشی متوسطهٔ اول برای دانش آموزان دختر روستاهای چشمه کبود، چاویز، بلیین، شانکبود، چشمه داوی و قجر شهرستان ایلام که بار زندگی بر دوش مردمان آنها سنگینی می کند، یا موجب خروج دختران از چرخهٔ تحصیل می شد و پایان دورهٔ ابتدائی خط خداحافظی آنها با درس و مدرسه می شد و یا ادامهٔ تحصیل آنها منوط به حضور در مدارس سطح شهر بود که هزینه های کمرشکنی بر دوش نحیفِ اقتصادِ بی رمق خانواده ها تحمیل می کرد.
تدبیر و پیگیری های مستمر تیم مجتمع آموزشی و پرورشی امام علی- ع – به بار نشست و در مهر ‌۹۷ شانزده دختر پایهٔ هفتم روستاهای چاویز، بلیین و چشمه کبود، در دبیرستان شهید میرزایی چشمه کبود ثبت نام و در یکی از کلاس های دبستان شهید خدایی به ادامهٔ تحصیل مشغول شدند. درآذر ۹۷ تلاش ها به بار نشست و ۱۲ دختر پایهٔ هفتم بازمانده از تحصیل روستای قجر در دبستان شهید دشتیار همین روستا شادمانه به آغوش درس و مدرسه برگشتند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۷، شانزده دختر پایهٔ هفتمی که در روستای چشمه کبود به تحصیل مشغول شده بودند، در حرکتی خودجوش و برای مشارکت در امر حفاظت از محیط زیست به همراه دبیران محترم و مدیر گرامی دبستان شهید خدایی، به امر مهم کاشتن دانه های بلوط در دامنهٔ تپه های روستای چشمه کبود پرداختند و در غیبت رسانه ها و لنز فروبستهٔ دوربین های آنها مانور واقعی تعهد برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، به عنوان یکی از ساحات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برگزار نمودند.

تحول بنیادین یعنی همین،تحول بنیادین یعنی کاشتن حس مسئولیت در ژرفای جان نوباوگان وطن!
تحول بنیادین یعنی پیمان صلح و دوستی نوجوانان با طبیعت!
تحول بنیادین یعنی تیشه شکستن و ارهٔ بریدن شاخه های بلوط بر زمین نهادن و بیلچه برداشتن و زمین خراشیدن و تاول زدن کف دست و در خاک کردن دانه های بلوط توسط دخترکانی که ترک تحصیل تهدیدشان می کرد!
۳۰ بهمن ۹۷ برای مجتمع امام علی -ع- روزی سرشار از سرور و سپاس بود، روزی که امید جوانه زد! این سطح و این شکل از پیوند با طبیعت، انقلاب و تحولی بنیادین است در امر پرورش و آموزش فرزندان این دیار.
نیاز ضروری بچه های ما همین سبک از زندگی است، مشارکت شادمانه و مسئولانه در ساختن آن.
تداوم این تحول مبارک، آرزوی و باور راستین ماست.

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.