کدخبر : 5979
جمعه 7 جولای 2017 - 19:33
۲ دیدگاه
طراحی عناصر مبلمان شهری , ارتقاء کیفیت محیط شهری

چرا مبلمان شهری از درجه اهمیت بالائی برخوردار است ؟

مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت حقیقی را در خود پنهان کرده است.

پایگاه خبری جامک: اکبر میرزاد*

شهر موجودی است زنده و فعال که با نبض زندگی و نیازهای روزمره مردم در تپش است. این موجود زنده و فعال، باید متناسب با شرایط عصر خود ، برای پاسخ گویی به نیازهای جدید به اسباب و تجهیزاتی خاص مجهز شود . هم زمان با این تپش است که شهر و فضاهای مختلف آن بستر و ظرف مناسبی برای انواع فعالیت های فردی یا گروهی شهروندان می شود. در صنعت شهر سازی و زیبا سازی فضاهای شهری اصطلاحی تحت عنوان مبلمان شهری بکار برده می شود که ممکن است کمی ابهام برانگیز باشد سوال این است مبلمان شهری چیست و منظور از بکار بردن این اصطلاح چه می باشد؟

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل ، اشیا، دستگاه ها ، نمادها ، خرده بناها ، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در خیابان و در کل فضای باز شهر نصب شده اند و استفاده عمومی دارند ، به این اصطلاح معروف شده اند . در واقع ، مبلمان شهری متداول ترین عبارت در حوزه مفاهیم کاربردی تجهیزات شهری ، در زبان فارسی است. و در تعریفی دیگر، به مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می رسند و منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد، مبلمان شهری یا اسباب و اثاثیه شهری می گویند. در مجموع ، مبلمان شهری اجزا و امکاناتی هستند که با ویژگی های مختلف خود همچون رنگ، شکل ، فراوانی ، نوع مکان گیری مناسب و غیره ، در ارتقای کیفیت و کمیت محیط ، ویژگی های بصری ، خدمت رسانی به مردم و رفع نیازهای مختلف آن ها نقشی قابل توجه بر عهده دارند . زمانی این اجزا و امکانات مبلمان شهری تلقی می شوند که اولاً، در فضاهای باز شهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی داشته باشند و دوم اینکه ، وجود آن ها در فضای شهری نیازی از نیازهای عمومی شهروندان را تأمین کنند. در واقع حذف مبلمان شهری از فضاهای شهری یا نامناسب بودن آن ها ، موجب ناکارایی و اختلال در عملکرد نظام شهری می شود و نیازهای متعدد شهروندان بی پاسخ می مانند.

شهر نشینی منبعث از هویت و فرهنگ شهروندان است به عبارتی مسئولان و برنامه ریزان شهری سعی می کنند تا با تأسی به آداب ، فرهنگ و هویت شهروندان فضاهای شهری خود را طراحی و زیبا سازی نمایند و این کار همان بحث مبلمان شهری است .انسان موجودی زیبا پسند است. بنابراین همیشه در پی طرح های زیبا و فضاهای مسحور کننده است . شهرها را به زیبائی طراحی می کند و از فناوریهای پیشرفته در زمینه های نور ، صدا ، و سایر جلوه های بصری برای زیبا تر شدن آنها استفاده می کند تا احساس آرامش بیشتری در شهروندان ایجاد نماید .

مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت حقیقی را در خود پنهان کرده است. از طرفی مبلمان شهری نه فقط موجب زیبایی شهر شده بلکه بخش مهمی از زندگی افراد و محیط‌زیست محسوب می‌شود و عامل جدایی‌ناپذیر در هماهنگی شهری است. البته در این هماهنگی تحقیقات علمی زیادی همچون روانشناسی رنگ‌ها، اصول زیبایی و هارمونی، فرهنگ، جنس و سن نهفته است که افراد مختلف با مشاهده آنها برداشتی متفاوت از آن خواهند داشت.

مبلمان های شهری یکی از المان هایی هستند که بر زیبایی سیمای شهر و فضایی که ما برای زندگی انتخاب کرده ایم، تاثیر بسیار زیادی دارند، این المان ها همان قدر که جذاب و زیبا هستند، کاربردی هم هستند، و می توانند به بالاتر رفتن سطح کیفی زندگی ما کمک کنند

در جهان مدرن و صنعتی امروزی و در کشورهای توسعه یافته خیابان و محل تردد خودروها از عوامل ساختاری مهم در شهرها محسوب شده و نقش مهم و عملکردی در زندگی روزمره افراد دارد. طراحی علمی خیابان‌ها و فضای شهری در کشورهای توسعه یافته موجب رشد اقتصادی، فرهنگی و محیطی شده است و پیاده‌روها با هدف فضای شهری و استفاده مفید شهرنشینان ساخته شده‌اند. جاده‌ها و خیابان‌ها از مؤلفه‌های اصلی منظره شهری محسوب می‌شوند و درک صحیح از توسعه مناظر شهری موجب افزایش حس تعلق و هویت شهری با ایجاد ارزش‌های شهری خواهد شد.

از موارد مهم در مبلمان شهری مکان قرارگیری، گزینش و نصب مبلمان شهری است که باید اصولی و با دقت انجام شود. بهترین گزینه برای نصب آنها مکانی است که کاربران بتوانند بیشترین استفاده را از مبلمان شهری داشته باشند و از آلودگی محیط‌زیست نیز پیشگیری شود.

 

لیست مبلمان شهر ی:

۱- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ:

ﺳﺘﻮن های ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ (ﻣﻮرﯾﺲ) – ﻧﻘﺸﻪ های ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺮو ﯾﺎ. . . – ﺳﺎﻋﺖ – ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ – ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن – ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻧﺎم ﮔﺬارﯼ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻣﻴﺎدﯾﻦ – راهﻨﻤﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﺟﻬﺖ دهﻨﺪﻩ و – ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﻴﮑﯽ – ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ هﺸﺪار دهﻨﺪﻩ – ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﻴﺎدﻩ – ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻬﺎ – ﻣﻴﻠﻪ هﺎﯼ هﺸﺪار دهﻨﺪﻩ – ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﻬﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ – دارﺑﺴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ – ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﺳﺮدرب ﻣﻐﺎزﻩ – ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﺎن – ﭘﺮدﻩ و ﺁوﯾﺰهﺎﯼ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ – ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ( … ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ، ﻣﺴﺠﺪ – ﭘﻼﮎ هﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ )

٢- ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ:

ﮐﻴﻮﺳﮑ ﻬﺎﯼ ﻋﺮﺿﻪ (ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و، ﮔﻞ، روزﻧﺎﻣﻪ )- ﮐﻴﻮﺳﮏ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ – ﮐﻴﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ – ﮐﻴﻮﺳﮏ ﻣﺂﻣﻮرﯾﻦ ﭘﻠﻴﺲ – ورودﯼ ﻣﺘﺮو و ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮﯼ – ﮐﻴﻮﺳﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و راهﻨﻤﺎﯼ ﺗﻮرﯾﺴﺖ – اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس – اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ – ﮐﻴﻮﺳﮑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ – ﺗﺮاﻣﻮا اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ – سکوی پلیس

٣- تغذیه و ﺗﻮزﯾﻊ:

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر – ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻴﺮهﺎﯼ هﻮاﺋﯽ ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ( – دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﻮزﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ – ﺻﻨﺪوق ارﺗﺒﺎﻃﺎت – ﺁﺑﺨﻮرﯾﻬﺎ – روﺷﻮﺋﯽ و دﺳﺘﺸﻮﺋﻴﻬﺎ – ﻓﻮارﻩ و ﺁب ﻧﻤﺎ – ﺁب ﭘﺨﺶ ﮐﻦ هﺎ – ﭘﺴﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ – ﻋﻠﻤﯽ هﺎﯼ ﮔﺘﺰ – ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ – دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ – دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

۴- ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ:

ﮔﻠﺪان و ﮔﻠﺠﺎﯼ – ﺳﺒﺪهﺎﯼ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت – ﻣﻴﻠﻪ هﺎﯼ ﻧﺼﺐ ﭘﺮﭼﻢ – ﻣﻴﻠﻪ هﺎﯼ ﻧﺼﺐ رژﯼ و رﯾﺴﻪ – ﻃﺎق ﻧﺼﺮت –   ﭘﺎرﭼﻪ و ﺁوﯾﺰ ، ﭘﺮﭼﻢ – ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺎدﯼ

۵- روﺷﻨﺎﺋﯽ:

چراغ های راهنمایی و رانندگی – چراغهای خیابانی – چراغهای تزئینی – ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮراﻧﯽ   (ﺣﺠﻢ و ، درﺧﺖ )- ﻧﻮراﻓﮑﻦ هﺎﯼ ﻣﻴﺪاﻧﯽ – ﭼﺮاﻏﻬﺎﯼ ﭘﺎرﮐﯽ و ﮐﻮﺗﺎﻩ

۶- ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل:

پله برقی- ﭘﻴﺎدﻩ رو ﻣﺘﺤﺮﮎ – ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎدﻩ – ﭘﻠﮑﺎن

٧ -ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺟﻤﻊ آوری:

ﺁﺑﺮﯾﺰﮔﺎﻩ – ﺳﻄﻠﻬﺎﯼ زﺑﺎﻟﻪ – ﻣﺨﺎزن ﺗﻔﮑﻴﮏ زﺑﺎﻟﻪ – ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ – ﺳﻄﻞ هﺎﯼ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ – ﺻﻨﺪوق هﺎﯼ ﭘﺴﺖ – ﺻﻨﺪوق هﺎﯼ ﺻﺪﻗﺎت

٨- ﻣﻮاﻧﻊ و راه بند:

ﺟﺪول – ﺗﻴﺮﮎ – ﺣﻔﺎظ ﻧﺮدﻩ و – ﺣﺼﺎر و ﭘﺮﭼﻴﻦ – ﮔﺎردرﯾﻞ

٩- عمومی :

ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﯼ درﺧﺖ – ﺣﺼﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻆ درﺧﺖ – ﺻﻨﺪﻟﯽ – ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻩ – ﯾﺎدﻣﺎﻧﻬﺎ – اﺣﺠﺎم – ﭘﻠﻬﺎ – درﯾﭽﻪ های فاضلاب

 

 


* مدرس دانشگاه و مربی تیم ملی المپیاد در رشته طراحی فضای سبز

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
نظرات بازدید کنندگان
  1. برادر میرزاده از کارشناسان و کاربلدهای حوزه فضای سبز و المان های شهری میباشند که امسال بعنوان مربی تیم ملی طراحی فضای سبز جهت شرکت در مسابقات المپیاد جهانی برگزیده شده اند برای این مهندس دوست داشتنی ارزوی موفقیت داریم

  2. درود مهندس میرزاد
    ایشان از طراحان و متخصصان در حوزه مبلمان شهری و طراحی فضای سبز هستند انشاالله که در آینده شاهد آثار از ایشان در سطح شهر باشیم

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.