کدخبر : 17317
یکشنبه 22 ژانویه 2023 - 12:23
فاقددیدگاه

افزایش ۱۹٫۹ درصدی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ایلام در لایحه بودجه سال آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: رتبه استان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان های کشور رتبه ۲۰ و در اعتبارات هزینه ای بین استان های کشور نیز رتبه ۱۹ را دارد.

امین دوست محمدی افزود: اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ملی خاص استان ایلام در پیوست شماره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر یک هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با اعتبار یک هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان است که معادل ۱۲.۲ درصد افزایش دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۶۱۹ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با رقم ۵۰۲ میلیارد تومان حدود ۲۳.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

دوست محمدی گفت: ایلام در سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با عنایت به جمعیت سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که معادل ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر با سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر ایلامی رتبه اول را دارد که البته با جمعیت ۶۰۷ هزار نفر سرانه هر نفر سه میلیون تومان لحاظ شده درحالی که متوسط سرانه استان های کشور یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی استان ایلام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۱۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با رقم ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از ۴۶.۸ درصد افزیش نشان می دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: درآمدهای عمومی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۴۶ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱ با رقم ۷۲۸ میلیارد تومان حدود ۴۳.۶ درصد افزایش دارد.

دوست محمدی گفت: اعتبارات هزینه ای بخش حقوق دستگاه های اجرایی مشمول هزینه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم ۴۹۰ میلیارد تومان حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اعتبارات هزینه ای بخش سایر نیز در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

دوست محمدی با شاره به این که اعتبارات سه درصد نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۵۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۳۵۸ میلیارد تومان حدود ۵۷.۷ درصد افزایش دارد گفت: کل اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مشمول هزینه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۱ با رقم ۶۵۰ میلیارد تومان حدود ۳۳.۲ درصد افزایش دارد.

وی در پایان گفت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۹ درصد افزایش دارد.

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.