• سه‌شنبه 10 نوامبر 2020 - 23:30
    حکایت این روزهای کرونایی و رفتارهای برخی هم استانی ها مصداق ضرب المثل معروف ما ایلامیان هست که می گوید؛ " دەسم بگر دە کیسە تا خەڕگ نەخوەم" که معنی فارسی آن می شود؛ "دستم را در کیسه‌ای بدوز تا خاک نخورم" .