• یکشنبه 17 می 2020 - 12:12
    کرونا مهمانی ناشناخته و غریب که از حدود سه ماه پیش بر زندگی روزمره و عادی مردم سیطره انداخته است ابتدا مردم استان ایلام را با شوک و ترسی غیرقابل باور مواجه کرد بطوریکه مسوولان بهداشتی و روانشناسان تلاش می‌کردند مردم را از استرس و اضطراب کرونا دور کنند اما اکنون ظاهرا ترس‌ها فرو ریخته است و دیگر کسی از کرونا نمی‌ترسد و کمتر کسی نسبت به رعایت موارد ایمنی حساسیت نشان می ‌دهد.